-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนทศธรรมศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนทศธรรมศึกษา

รหัสโรงเรียน : 16100019

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 140 หมู่ที่ 2 ศรีสำโรง โคกสำโรง โคกสำโรง ลพบุรี 15120

โทรศัพท์ : 036-441866,081-9878486

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนทศธรรมศึกษา

-- advertisement --