-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนทศพรวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนทศพรวิทยา

รหัสโรงเรียน : 31100052

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 (ป.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 99 หมู่ที่ 9 นิคม สตึก บุรีรัมย์ 31150

โทรศัพท์ : 044-681005

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนทศพรวิทยา

-- advertisement --