-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนทองพูน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนทองพูน

รหัสโรงเรียน : 10100344

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เตรียมอนุบาล – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 44/14 หมู่ที่ 4 ซอยวัดมะพร้าวเตี้ย สายบางแวก คลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

โทรศัพท์ : 02-4102063-4

แฟกซ์ : 02-8650623

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนทองพูน

-- advertisement --