-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนทอสี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนทอสี

รหัสโรงเรียน : 10100666

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 1023/46 ซอยปรีดีพนมยงค์ 41 สุขุมวิท 71 คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 02-7130260

แฟกซ์ : 02-3917433

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนทอสี

-- advertisement --