-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนทับทอง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนทับทอง

รหัสโรงเรียน : 10100497

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 104 ซอยเสนานิคม1 พหลโยธิน ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 02-5612004

แฟกซ์ : 02-5612704

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนทับทอง

-- advertisement --