-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนทิพย์กองลาศวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนทิพย์กองลาศวิทยา

รหัสโรงเรียน : 80100124

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 383 เพชรเกษม (นคร-ทุ่งสง) หินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 80350

โทรศัพท์ : 075497045

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนทิพย์กองลาศวิทยา

-- advertisement --