-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนท่าอิฐศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนท่าอิฐศึกษา

รหัสโรงเรียน : 12100108

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 (ป.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 81/1 หมู่ที่ 6 ซอยท่าอิฐ รัตนาธิเบตร์ ท่าอิฐ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

โทรศัพท์ : 02-9624112-3

แฟกซ์ : 02-9624112

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนท่าอิฐศึกษา

-- advertisement --