-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนธนบุรีศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนธนบุรีศึกษา

รหัสโรงเรียน : 10100588

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 66 ซอยวัฒนา สมเด็จพระเจ้าตากสิน บางค้อ จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

โทรศัพท์ : 02-4681534

แฟกซ์ : 02-8757877

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนธนบุรีศึกษา

-- advertisement --