โลโก้โรงเรียนธนรัตน์วิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนธนรัตน์วิทยา

รหัสโรงเรียน : 51100010

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – 23

ที่อยู่ : 131 หมู่ที่ 9 บ้านกลาง เมืองลำพูน ลำพูน 51000

โทรศัพท์ : 053554598

แฟกซ์ : 053554901

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนธนรัตน์วิทยา