-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา

รหัสโรงเรียน : 46100065

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เตรียมอนุบาล – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 4 บ้านพิทักษ์ ห้วยเม็ก ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 46170

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา

-- advertisement --