-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนธนินทรวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนธนินทรวิทยา

รหัสโรงเรียน : 10102989

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 67 ซอยประชาอุทิศ 5 (พลอยไพลิน-เสริมปรีดี) ประชาอุทิศ สีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ : 02-5663397-9

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนธนินทรวิทยา

-- advertisement --