-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนธรรมราชานุสรณ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนธรรมราชานุสรณ์

รหัสโรงเรียน : 63100007

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 68/1 พหลโยธิน ตากออก บ้านตาก ตาก 63120

โทรศัพท์ : 0555,913,400,555,485,000,000,000,000

แฟกซ์ : 055548315

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนธรรมราชานุสรณ์

-- advertisement --