-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิสงขลา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิสงขลา

รหัสโรงเรียน : 90200176

ประเภท : 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 44 หมู่ที่ 8 จะนะ-ปัตตานี สะกอม จะนะ สงขลา 90130

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิสงขลา

-- advertisement --