-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนธรรมศึกษามูลนิธิ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนธรรมศึกษามูลนิธิ

รหัสโรงเรียน : 90100122

ประเภท : 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 58/1 ซอย 41 เพชรเกษม หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 074255615

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนธรรมศึกษามูลนิธิ

-- advertisement --