-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนธัญวิทยา (ตงมิ้น)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนธัญวิทยา (ตงมิ้น)

รหัสโรงเรียน : 13100074

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 104/1 หมู่ที่ 3 รังสิต-นครนายก รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี 12110

โทรศัพท์ : 02-5772707

แฟกซ์ : 02-9043706

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนธัญวิทยา (ตงมิ้น)

-- advertisement --