-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนธัญวิทย์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนธัญวิทย์

รหัสโรงเรียน : 13100044

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 520 ซอยประปารังสิต รังสิต-ปทุมธานี ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 12130

โทรศัพท์ : 02-9584034-6

แฟกซ์ : 02-9584073

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนธัญวิทย์

-- advertisement --