-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒

รหัสโรงเรียน : 37100016

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 11 หมู่ที่ 2 นาหว้า ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 37000

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒

-- advertisement --