-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ

รหัสโรงเรียน : 20100096

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 40/2 หมู่ที่ 3 สุขุมวิท สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี 20180

โทรศัพท์ : 038436215

แฟกซ์ : 038436982

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ

-- advertisement --