-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนธัมมสิริศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนธัมมสิริศึกษา

รหัสโรงเรียน : 12100024

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 58 ซอยวัดน้อยนอก นนทบุรี1 บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 02-5251287

แฟกซ์ : 02-5269808

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนธัมมสิริศึกษา

-- advertisement --