-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนธาดาอนุสรณ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนธาดาอนุสรณ์

รหัสโรงเรียน : 92100030

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 25 เทศบาล 12 ห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง 92130

โทรศัพท์ : 075-271158

แฟกซ์ : 075-235223

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนธาดาอนุสรณ์

-- advertisement --