-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์

รหัสโรงเรียน : 48100026

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 405 ม.9 ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม 48110

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์

-- advertisement --