-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนธารทิพย์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนธารทิพย์

รหัสโรงเรียน : 57100052

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 52,108 อุตรกิจ เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 57000

โทรศัพท์ : 053705324

แฟกซ์ : 053717638

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนธารทิพย์

-- advertisement --