-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนธารพระพรวิทยานุสรณ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนธารพระพรวิทยานุสรณ์

รหัสโรงเรียน : 70100040

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 69/1 โรงเรียนโพธ่าวัฒนาเสนี(หลังเก่า) วัดโพธาราม โพธาราม โพธาราม ราชบุรี 70120

โทรศัพท์ : 032233661

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนธารพระพรวิทยานุสรณ์

-- advertisement --