-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนธีรบัญชร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนธีรบัญชร

รหัสโรงเรียน : 65100027

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ป.3)

ที่อยู่ : 603 ม.7 ทรัพย์ไพรวัลย์-ม่วงหอม แก่งโสภา วังทอง พิษณุโลก 65220

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนธีรบัญชร

-- advertisement --