-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนธีรศาสตร์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนธีรศาสตร์

รหัสโรงเรียน : 70100031

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 37/3 หมู่ที่ 16 แสงชูโต ท่าผา บ้านโป่ง ราชบุรี 70110

โทรศัพท์ : 032221237

แฟกซ์ : 023221237

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนธีรศาสตร์

-- advertisement --