-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนธีราศรม พุนพิน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนธีราศรม พุนพิน

รหัสโรงเรียน : 84100052

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 80 ซอย 1 ต้นโพธิ์ ท่าข้าม พุนพิน สุราษฎร์ธานี 84130

โทรศัพท์ : 077311572

แฟกซ์ : 077240270

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนธีราศรม พุนพิน

-- advertisement --