-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนคราศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนคราศึกษา

รหัสโรงเรียน : 23100004

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 231/8 หมู่ที่ 8 คลองใหญ่-หาดเล็ก คลองใหญ่ คลองใหญ่ ตราด 23110

โทรศัพท์ : 039-581424,039-544278

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนคราศึกษา

-- advertisement --