-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนนทบุรีศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนนทบุรีศึกษา

รหัสโรงเรียน : 12100134

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 91 หมู่ที่ 1 บางกรวย บางกรวย นนทบุรี 11130

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนนทบุรีศึกษา

-- advertisement --