-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนพคุณศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนพคุณศึกษา

รหัสโรงเรียน : 11100099

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 144 ซอยวัดแค สุขสวัสดิ์ ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290

โทรศัพท์ : 02-4259386

แฟกซ์ : 02-4259386

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนพคุณศึกษา

-- advertisement --