-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนรบุตรศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนรบุตรศึกษา

รหัสโรงเรียน : 66100013

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 1 ซอย 8 ชมฐีระเวชใต้ ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร 66110

โทรศัพท์ : 056621520

แฟกซ์ : 056622836

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนรบุตรศึกษา

-- advertisement --