-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนวลน้อยพิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนวลน้อยพิทยา

รหัสโรงเรียน : 40100070

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 (ป.1) – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 9 หมู่ที่ 1 กระนวน-น้ำพอง หนองโน กระนวน ขอนแก่น 40170

โทรศัพท์ : 043252654

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนวลน้อยพิทยา

-- advertisement --