-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนวลวรรณศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนวลวรรณศึกษา

รหัสโรงเรียน : 10100128

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 59/25 ซอยอุดมสุข 51 สุขุมวิท 103 บางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์ : 02-3612975-7

แฟกซ์ : 02-3616236

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนวลวรรณศึกษา

-- advertisement --