โลโก้โรงเรียนนะห์ฎอฎุลอิสลาฮียะห์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนะห์ฎอฎุลอิสลาฮียะห์

รหัสโรงเรียน : 96100058

ประเภท : 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 1 หมู่ที่ 3 ตากใบ-สุไหงโก-ลก มูโนะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส 96120

โทรศัพท์ : 073618545

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนะห์ฎอฎุลอิสลาฮียะห์