-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนาคประดิษฐ์วิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนาคประดิษฐ์วิทยา

รหัสโรงเรียน : 17100008

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 281 หมู่ที่ 3 บางน้ำเชี่ยว พรหมบุรี สิงห์บุรี 16120

โทรศัพท์ : 036-599336

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนาคประดิษฐ์วิทยา

-- advertisement --