-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนายกวัฒนากรวัดอุดมธานี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนายกวัฒนากรวัดอุดมธานี

รหัสโรงเรียน : 26100004

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : ข4/396 อุดมธานี นครนายก เมืองนครนายก นครนายก 26000

โทรศัพท์ : 037-311942

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนายกวัฒนากรวัดอุดมธานี

-- advertisement --