-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนารายณ์วิทยา ท่าหลวง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนารายณ์วิทยา ท่าหลวง

รหัสโรงเรียน : 16100048

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 529 หมู่ที่ 9 ท่าหลวง ท่าหลวง ลพบุรี 15230

โทรศัพท์ : 036-497284

แฟกซ์ : 036-497283

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนารายณ์วิทยา ท่าหลวง

-- advertisement --