-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนารีวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนารีวิทยา

รหัสโรงเรียน : 70100003

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 165 ราษฎร์ยินดี หน้าเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032337007

แฟกซ์ : 032323337

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนารีวิทยา

-- advertisement --