-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนารีวุฒิ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนารีวุฒิ

รหัสโรงเรียน : 70100028

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 64 หน้าสถานี บ้านโป่ง บ้านโป่ง ราชบุรี 70110

โทรศัพท์ : 032211675

แฟกซ์ : 032301038

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนารีวุฒิ

-- advertisement --