-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนาวาวิทย์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนาวาวิทย์

รหัสโรงเรียน : 94100072

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 (ป.1) – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ป.3)

ที่อยู่ : 60/1 หมู่ 1 ป่าบอน โคกโพธิ์ ปัตตานี 94120

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนาวาวิทย์

-- advertisement --