-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ

รหัสโรงเรียน : 20100094

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 2507 หมู่ที่ 1 หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เสนาพิทักษ์ สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี 20180

โทรศัพท์ : 038308361

แฟกซ์ : 038308361

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ

-- advertisement --