-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนิติธรรมพิทยาภาดา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนิติธรรมพิทยาภาดา

รหัสโรงเรียน : 94100097

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 76 ม.7 สะดาวา ยะรัง ปัตตานี 94160

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนิติธรรมพิทยาภาดา

-- advertisement --