-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนุกูลวิทยาสรรค์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนุกูลวิทยาสรรค์

รหัสโรงเรียน : 90100129

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 364 หมู่ที่ 4 ไชยศร รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา 90220

โทรศัพท์ : 074386657

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนุกูลวิทยาสรรค์

-- advertisement --