โลโก้โรงเรียนนูรุลอิงซาน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนูรุลอิงซาน

รหัสโรงเรียน : 92100014

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 68 หมู่ที่ 1 ควนปริง เมืองตรัง ตรัง 92000

โทรศัพท์ : 019705792

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนูรุลอิงซาน