-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนูรูลอิสลามภูมีวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนูรูลอิสลามภูมีวิทยา

รหัสโรงเรียน : 94200139

ประเภท : 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 61 หมู่ที่ 4 ยามู ยะหริ่ง ปัตตานี 94150

โทรศัพท์ : 073491241

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนูรูลอิสลามภูมีวิทยา

-- advertisement --