-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนูรูลฮีดายะห์อัลอีสลามียะห์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนูรูลฮีดายะห์อัลอีสลามียะห์

รหัสโรงเรียน : 94100073

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 58/1 หมู่ 3 พ่อมิ่ง ปะนาเระ ปัตตานี 94130

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนูรูลฮีดายะห์อัลอีสลามียะห์

-- advertisement --