-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนูโรลฮูดาห์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนูโรลฮูดาห์

รหัสโรงเรียน : 85100010

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 84 หงาว เมืองระนอง ระนอง 85000

โทรศัพท์ : 077848389

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนูโรลฮูดาห์

-- advertisement --