-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา

รหัสโรงเรียน : 55100003

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 82 สุมนเทวราช ในเวียง เมืองน่าน น่าน 55000

โทรศัพท์ : 054710306

แฟกซ์ : 054710306

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา

-- advertisement --