-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบพิธวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบพิธวิทยา

รหัสโรงเรียน : 10100135

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 3 ซอยโรงเรียนบพิธวิทยา ทางรถไฟเก่า บางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ : 02-3114447

แฟกซ์ : 02-7428483

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบพิธวิทยา

-- advertisement --