-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบรรจบรักษ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบรรจบรักษ์

รหัสโรงเรียน : 13100036

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 54 หมู่ที่ 4 ซอยรุ่งเรือง รังสิต-นครนายก ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 12130

โทรศัพท์ : 02-5321646,029970795-6

แฟกซ์ : 02-9970796

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบรรจบรักษ์

-- advertisement --