-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบวรวิทยา ๒

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบวรวิทยา ๒

รหัสโรงเรียน : 14100030

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 73 วัดตูม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ : 035-713569

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบวรวิทยา ๒

-- advertisement --